Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki AutoCad un SketchUp

Pilns nosaukums: 16_16_M_Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki AutoCad un SketchUp

Programmas kopa: 16_M_Digitālie rīki projektēšanai (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • Darba sākums ar AutoCAD
  • AutoCAD pamatjēdzieni
  • AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas
  • Teksta ievade rasējumā
  • Izmēru izlikšana rasējumā.
  • Iesvītrojumi rasējumā
  • Telpiskā modelēšana SketchUp programmā

Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

Iesaistes nosacījumi: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)