Ārpusformālā izglītība

Iegūsti profesiju 1 dienas laikā!

Ja Tev ir zināšanas, pieredze un jau sen strādā kāda jomā, bet nav kvalifikācijas apliecinošs dokuments, tad nāc uz Saldus tehnikumu. Piesakies eksāmenam un iegūsi profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām.

Vērtēšanas rezultātā personai pēc sekmīgi nokārtota profesionālas kvalifikācijas eksāmena tiek izsniegts valsts atzīts profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments. Pakalpojumā ietilpst konsultācijas pie zinoša profesionālā pedagoga.

 

Saldus tehnikums ir noslēdzis deleģēšanas līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšanu šādās kvalifikācijās:

– Ēku būvtehniķis (4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis) – Kvalifikācijas eksāmens 18.06.2024.

– Transportbūvju būvtehniķis (4. LKI)

– Hidrobūvju būvtehniķis (4. LKI) – Kvalifikācijas eksāmens 17.06.2024.

– Viesmīlības pakalpojumu speciālists (4. LKI)

– Datorsistēmu tehniķis (4. LKI)

– Programmēšanas tehniķis (4. LKI)  

– Frizieris – stilists (4. LKI)

– Vizuālā tēla stilists (4. LKI)

– Kiberdrošības tehniķis (4. LKI)

– Mašīnbūves tehniķis (4. LKI)

-Atslēdznieks (3.LKI)

– Pavārs (4. LKI) – Pavāra palīga kvalifikācijas eksāmens 26.06.2024.

– VUGD ugunsdzēsējs glābējs (4. LKI)

Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība pieejama šeit.

Normatīvie akti profesionālās kvalifikācijas apliecības iegūšanai:

Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 https://likumi.lv/doc.php?id=259780

Papildus informācija:

  1. https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/65/download
  2. https://www.ikvd.gov.lv/lv/arpus-formala-izglitiba

 

Sīkāka informācija: 

Ingrīda Lazdāne, tel. 24556762,

e-pasts: