Pieaugušo izglītība

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārta

Informācija par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtu.

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

7. kārta

Informācija par ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtu.

Ārpusformālā izglītība

Informācija par piedāvājumiem personām, kuras vēlas, lai novērtē to profesionālo kompetenci.

Neformālā izglītība

Informācija par neformālās izglības programmām un pieteikšanās mācībām šajās programmās.

Profesionālās pilnveides izglītība

Informācija par pieaugušo profesionālās pilnveides programmām un pieteikšanās mācībām šajās programmās.

Tālākizglītība

Informācija par profesionālās tālākizglītības programmām Saldus tehnikumā.

Apmācība bezdarbniekiem (NVA)

Informācija par apmācībām bezdarbniekiem.