Mākslinieciskā pašdarbība

Jauniešu deju kolektīvs “ROTA”

Vadītāja: Jeļena Tarasova

Pirmdienās – 17:00-19:00, trešdienās – 16:00-18:30

 

Teātra pulciņš

Režisore: Zanda Strogonova

Pirmdienās – 18:30-20:00, ceturtdienās – 17:30-19:00

Vokālais ansamblis

Vadītāja: Agnese Stepanova

Otrdienās – 16:00-17:30, Trešdienās – 18:00-19:30