Mākslinieciskā pašdarbība

Informācija atjaunota 07.09.2018

Jauniešu deju kolektīvs “ROTA”

Pirmdienās, trešdienās – 16:00-18:00
Vadītāja: Jeļena Tarasova
Telpa: skolas zāle

Ritmikas pulciņš

Trešdienās – 18:00-20:00
Vadītāja: Zanda Strogonova
Telpa: skolas zāle

Mūzikas kolektīvs

Pirmdienās – 18:00-20:00, otrdienās – 15:30-17:30, ceturtdienās – 16:00-18:00
Vadītājs: Jānis Narkevics
Telpa: skolas zāle

Teātra pulciņš

Otrdienās – 16:00-18:00
Vadītāja: Zanda Strogonova
Telpa: skolas zāle