Interešu izglītība

Sports

Informācija par iespējām sevi attīstīt un pilnveidot sportā.

Mākslinieciskā pašdarbība

Informācija par iespējām sevi attīstīt un pilnveidot mākslinieciski.

Saldus tehnikuma jaunsardze

Informācija par iespējām sevi atklāt un attīstīt piedaloties jaunsardzes aktivitātēs.