Interešu izglītība

Programmēšanas pulciņš

Kiberdrošības pulciņš

Sports

Informācija par iespējām sevi attīstīt un pilnveidot sportā.

Mākslinieciskā pašdarbība

Informācija par iespējām sevi attīstīt un pilnveidot mākslinieciski.