Pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldeKonsultante Māra Vāce

 

Saldus tehnikuma pašpārvaldes darbības mērķis
 

Pašpārvaldes darbības mērķis ir izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošana un izglītojamo aktīva iesaistīšanās audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.
 Pašpārvaldes darbības jomas:

  • Stipendiju komisija
  • Kultūras un sporta aktivitāšu organizēšana
  • Sadarbība ar citu skolu pašpārvaldēm un nevalstiskajām organizācijām
  • Karjeras pasākumu plānošana ,organizēšana
  • Starptautiskā sadarbība
  • Audzēkņu interešu pārstāvēšana
  • Piedalīšanās mācība procesa un audzināšanas jautājumu risināšanā
  • Darbs projektos