Tehnikuma apraksts

 

Saldus tehnikums ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vidējās un arodizglītības programmas.

2017./2018. mācību gada mērķis:  sekmēt  skolas kā  profesionālo prasmju  apguves centra attīstību  dažādo  mācību pieeju  īstenošanā  atšķirīgās mērķauditorijās.

Skola piedāvā  apgūt neformālās izglītības programmas pieaugušajiem valstī noteiktajās prioritārajās jomās:būvniecība, kokapstrāde un informācijas tehnoloģijas.

Saldus tehnikuma vērtība ir tās darbinieki un izglītojamie, kuri mācās sešās nozarēs: būvniecība, koku izstrādājumu izgatavošana, informāciju tehnoloģijas, ugunsdrošība un ugunsdzēsība, skaistumkopšanas pakalpojumi, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi.


Visās izglītības programmās teorētiskās zināšanas izglītojamie iegūst no pedagogiem - nozares speciālistiem, kuri pamatdarbā strādā dažādos nozaru uzņēmumos.

Nozaru izglītības programmām  ir sadarbības partneri Maltā, Vācijā, Francijā, Somijā, Itālijā, Lietuvā, Spānijā.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju no 10 eiro līdz 150 eiro.  Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās  projekta  Jauniešu garantija ietvaros  ikmēneša stipendija līdz 115 eiro.  

Tehnikumā ir dienesta viesnīca, bibliotēka, ēdnīca un sporta zāle.