Profesionālās pilnveides programmas

Būvniecība 

 

▪ Nivelēšanas pamati (24 stundas)

▪ Tehniskā grafika (24 stundas)

 

 

Ēdināšanas pakalpojumi

 

▪ Higiēnas minimums (6 stundas)

▪ Galda klājumu veidi un to noformēšanas pamatprincipi

(18 stundas)

 

 

Informāciju tehnologijas 

▪ Datorgrafikas pamati (24 stundas)

 

 

Cilvēkresursi 

▪ Lietišķā etiķete nozarē (6 stundas)

▪ Komercdarbības uzsākšana (18 stundas)

▪ Kas ir motivācija un kā to veido (6 stundas)