Mācību materiāli


Viesnīcu pakalpojumi

 

 • I. Lazdāne  Viesu uzņemšana   Rēķina sastādīšana  

 

 • I. Lazdāne  Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai Izmitināšanas telpu tīrīšana  

 

 • I.Zelča  Profesionālā svešvaloda  Eksāmena paraugs Profesionālā svešvaloda 

 

 

Ēdināšanas pakalpojumi

 

 • S.Galbaliņa Eksāmena jautajumi Kalkulācijā  

 

 • S.Galbaliņa Sabiedriskās ēdināšanas tehniskā dokumentācija  

 

 

Skaistumkopšanas pakalpojumi

 
 • B. Šēna Zīmēšanas un kompozīcijas pamati  Cilvēka sejas proporcijas  

 

 

Būvniecība

 

 • A.Punculis Būvķīmijas produkti    

 

 • A. Puncule Skices un tehniskie zīmējumi profesionālajā grafikā 

 

 • V. Mironova  Būvdarbu tehnoloģija Metodiskie norādījumi būvdarbu veikšanas projekta izstrādāšanai   

 

 • D. Linga - Bērziņa  Ģeodēzija  Prakses uzdevumi zināšanu pārbaudei nivelēšanā  

 

 • I.Zelča  Profesionālā svešvaloda  Wood joints

 

 • I.Zelča  Profesionālā svešvaloda  Kokapstrādes izdales materiāls

 

Datorsistēmas

 

 • E. Dēvita  Programmēšana Sazarošanas operatori  

 

 • E. Dēvita  Programmēšana Datu tipi  

 

 • E. Dēvita  Programmēšana Pārbaudes darbs -Programmēšanas valodas 

 

 • I. Popa  Lietišķās programmas Microsoft Outlook prezentācija  

 

 • B. Oliņa  Informātika  Tests informātikā  

 

 

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība

 

 

 • I.Naumanis  Ugunsdrošības uzraudzība  Ugunsdrošības uzraudzības noteikumi 

 

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 

 • L.Brizga Angļu valoda Tipiskās kļūdas skolēnu rakstu darbos angļu valodā 

 

 • L.Birkvalde Matemātika Testi matemātikā 

 

 • L.Brizga Angļu valoda Gramatisko laiku veidošana un lietošana 

 

 • G.Ozolniece Matemātika  Daudzskaldņa šķēlums ar plakni

 

 • I.Priedīte Ķīmija  Daudzvērtīgie spirti 

 

 • M.Landmanis Fizika Testi mehānikā 

 

 • M.Lūsēna  Vēsture Ieskaite - Pirmais pasaules karš 

 

 • V.Apša  Sabiedrības un cilvēka drošība  Valsts un pašvaldību kompetence sabiedriskās drošības jomā  

 

 • I.Zelča  Profesionālā svešvaloda  Izdales materiāļs Technical help

 

 • M.Lūsēna  Vēsture Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā

 

 • M.Lūsēna  Vēsture Pirmais pasaules karš

 

 • M.Lūsēna  Vēsture Pirmā pasaules kara sekas

 

 • V.Apša  Sabiedrības un cilvēka drošība  Civilā aizsardzība