Vizuālā tēla stilists

 

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi
Programma licencēta un akreditēta
Profesijas standarts


Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš sadarbībā ar klientu rada koptēlu, koplektē apģērbu, veido frizūru un grimu, apglezno seju un ķermeni; pieskaņo vidi; izvēlas koptēla veidosanai nepieciešamos līdzekļus, tehnoloģiju un materiālus; aprēķina darba izmaksas; patstāvīgi plāno un organizē darbu; orientējas modes tendencēs.