Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

 

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi
Programma licencēta un akreditēta
Profesijas standarts


Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs dzēš ugunsgrēkus, veic neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem un radiācijas avārijām, kā arī veic glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, uz ūdens un ledus un citus glābšanas darbus.

  • Tālākizglītības iespējas:

Skolas absolventiem ir iespējas pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Liepājas Ūdenslīdēju skola
 

  • Prakses iespējas ārzemēs

  • Obligātā veselības pārbaude