Programmēšanas tehniķis


3. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi
Programma licenzēta un akreditēta
Profesijas standarts

 

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.