Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi
Programma licencēta un akreditēta
Profesijas standarts


Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

 

  • Tālākizglītības iespējas:

Skolas absolventiem ir iespējas pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) (specializēties pārtikas un viesnīcu jomā)

Biznesa augstskola Turība
vai mācoties 1 gadu Francijā CFA des Trois Villes de la Mayenne skolā Lavalā, iegūstot pavāra kvalifikāciju