Jaunums!

Uzņemšana mācībām 2017./2018.m.g. no 12.jūnija

 

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums: 4 gadi