Datorsistēmu tehniķis

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Programma licencēta un akreditēta
Profesijas standarts


Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

 

  • Tālākizglītības iespējas:

Skolas absolventiem ir iespējas pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:
Rīgas Tehniskā universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF)