Ceļu būvtehniķis


3. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 4 gadi
Programma licencēta un akreditēta
Profesijas standarts
 

Ceļu būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kurš īsteno ceļu un to inženierbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķis var pildīt būvdarba vadītāja palīga, ceļu meistara vai projektu vadītāja palīga pienākumus.

 

  • Tālākizglītības iespējas:

Skolas absolventiem ir iespējas pilnveidot un papildināt iegūtās profesionālās zināšanas, studējot:
Rīgas Tehniskā universitāte Būvniecības fakultāte (BF)

 

  • Prakses iespējas ārzemēs