Seminārs 2017.gada 24.oktobris

okt
10

 

EPALE - Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma

Kurzemē: iespējas un risinājumi

 

2017.gada 24.oktobris

Saldus tehnikums (konferenču zāle, datorklase)

 

Semināra darba kārtība

 

 

Laiks

Norise

10.30 – 11.00

 

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafija

 

11.00 – 11.10

 

Semināra atklāšana (Iveta Bērziņa, Saldus tehnikuma direktore)

 

11.10 – 11.40

 

EPALE – daudzvalodu Eiropas valstu pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalība tajā (Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja)

 

11.50 – 12.30

 

EPALE reģistrēto lietotāju iespējas, tiešsaistes treniņš EPALE lietošanā (Daina Jāņkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikāciju koordinatore)

 

12.35 – 12.50

 

Iespējas un risinājumi EPALE lietošanai Kurzemes reģionā (Iveta Kunkule, EPALE Kurzemes reģiona koordinatore)

 

12.50 – 13.20

 

Jautājumi un diskusijas

 

13.20

 

Semināra noslēgums, kafija

 

 

 

Semināra darba kārtībā vēl iespējami precizējumi.

 

 

Seminārs tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.