Uzņemšanas kārtība

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtītību skatīt šeit 

 

Saldus tehnikums 2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus sekojošās specialitātēs, skatīt šeit

Projekta īstenošana

20-09-2017

Esam priecīgi, ka lietas kust uz priekšu! Esam tikuši pie jauniem datoriem, printera, mērinstrumentiem mūsu hidrobūvju būvtehniķu apmācībai, kā arī finiša taisnē iegājusi abu dienesta viesnīcu pārbūves tehnisko projektu izstrāde.

 

Visas augstākminētās aktivitātes nu nekādi nebūtu iespējamas bez projekta „Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 finansējuma.

 

 

 

Airītēs

19-09-2017

19. septembrī Oskara Kalpaka piemiņas vietā Airītēs tikās Saldus tehnikuma 4.b kursa audzēkņi- Rūdis Novicāns, Nauris Ketekats, Rinalds Melbergs, Ģirts Līcis, Artis Zālēns, Reinis Freimanis, Kristaps Mihailišina, skolotājas Krista Karlsone, Marika Lūsēna, kā arī mūziķi un citi radoši cilvēki no Rīgas. Pasākuma mērķis bija apkārtējas vides sakopšana. 

Tikšanās LLU

18-09-2017

15.septembrī Saldus tehnikuma matemātikas skolotāja piedalījās LLU Matemātikas katedras rīkotajā apaļā galda diskusijā par matemātikas izglītības aktualitātēm. 

 

Video
Kalendārs

Saldus tehnikums

Skolas darba laiks: 08:00 - 17:00
Saldus, Kalnsētas iela 24
 

Tālr.: 63807012
Mob.: 22320309
Fakss: 63822682
E-pasts: info@saldustehnikums.lv