Tiekamies 4.septembrī plkst. 10.00 Saldus tehnikumā! 

Iebraukšana kopmītnēs 3.septembrī no plkst. 12.00!

 

1.septembrī tikšānās skolā

 

kvalifikācijas prakses aizstāvēšana

dokumentu izsniegšana mācību praksei

kvalifikācijas prakses dokumentu pārbaude un konsultācija profesionālās kvalifikācijas eksāmenam

  • plkst. 10:00 4d / ceļu būvtehniķis/  
  • plkst. 11:00 4a / ēku būvtehniķis/
  • plkst. 11.30 3d / ceļu būvtehniķis/  
 
  • plkst. 12:00 2ES / vizuālā tēla stilists/

 

Ierašanās obligāta!

Vairāk informācija e- klasē.

Uzņemšanas kārtība

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtītību skatīt šeit 

 

Saldus tehnikums 2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus sekojošās specialitātēs, skatīt šeit

Jaunu grupu uzņemšana

23-08-2017

Uzņemam arī jaunas grupas jauniešu garantijas programmās:

Ēdināšanas pakalpojumi, Skaistumkopšanas pakalpojumi, Būvniecība!

 

Aicinātas arī personas, kas strādā vai ir pašnodarbinātas.

 

Pieredzes apmaiņas seminārs – diskusija

22-08-2017

Saldus tehnikums sadarbībā ar LDDK š.g. 22.augustā no 11.00 līdz 14.00 Saldus tehnikumā rīko pieredzes apmaiņas semināru- diskusiju " Darba vidē balstītas mācības - uzņēmuma attīstības modelis" .

 

Skolas administrācija aicina atbalstīt Saldus tehnikuma izglītojamos, piedaloties ESF projektā.

Semināra -diskusijas darba kārtību skatīt 

 

Paldies par uzticību un sadarbību iepriekšējos gados.

 

Uz tikšanos Saldus tehnikumā!

Pieaugušo izglītība arī skolā

18-07-2017

Saldus tehnikums piedalīsies Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā izglītības iestāžu atlasē neformālās izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu

īstenošanai Eiropas Sociālā fonda projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (8.4.1.0/16/I/001).

 

Video
Kalendārs

Saldus tehnikums

Skolas darba laiks: 08:00 - 17:00
Saldus, Kalnsētas iela 24
 

Tālr.: 63807012
Mob.: 22320309
Fakss: 63822682
E-pasts: info@saldustehnikums.lv